Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 1 naturen rundt oss Biologi 1

Utdrag

1.1 Biologi

Biologi: læren om levende organismer, samspillet mellom dem og deres miljø.

Kriterier for levende organismer:

bygd opp av celler

reproduserer seg selv ved hjelp av DNA

vokser og utvikler seg

tar til seg energi fra omgivelsene

sanser omgivelsene og reagerer på forandringer ved dem

har høy grad av organisering i celler og vev

Virus: består av korte DNA-fragmenter med noen få gener i et proteinskall. De er avhengige av andre organismers cellemaskineri for å formere seg. De kalles dermed parasittiske DNA-biter, og ikke levende organismer.

Fagfelter innenfor biologien:

celle- eller molekylærbiologer studerer de komplekse prosessene som foregår inne i cellene

mikrobiologer studerer bakterier, encellede protister og virus

botanikere, mykologer og zoologer studerer henholdsvis planter, sopp og dyr – og deres anatomi og fysiologi

økologer studerer nettverkene av forbindelser mellom artene, hvordan de påvirker og blir påvirket

evolusjonsbiologer studerer arters tilpasningsdyktighet

noen biologer studerer spesielle prosesser, arter eller samspill mellom dem; marinbiologer studerer havet

Biologiske arbeidsmetoder (teori, observasjon, undersøkelse):

Den naturvitens

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
4 sider
Antall ord
1143 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter