Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Redegjørelse av eukaryote celler Biologi 1

Utdrag

Biologi 1: Oppgave om eukaryote celler

Pensum: BIOS 1. Kapittel 4: Celler. Kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen.Cappelen Damm AS (2012).

Navn

(2015)

Oppgave:Gjør greie for oppbygning av eukaryote celler og forklar hvilke funksjoner deler i cellene har. Forklar også hvordan transport gjennom cellemembranen foregår ved å bruke kunnskaper om passive og aktive transportmekanismer.

Eukaryote celler

Eukaryote celler er delt inn i underkategoriene dyreceller og planteceller. Disse har flere likhetstrekk og forskjeller når det kommer til organeller. Tabellen nedenfor viser disse.

Organell

Dyrecelle

Plantecelle

Cellekjerne

X

X

Cellemembran

X

X

Cellevegg

-

X

Cytoplasma med cytosol

X

X

Cytoskjelett

X

X

Endomembransystem

X

X

ER

X

X

Golgiapparat

X

X

Kloroplaster

-

X

Lysosomer

X

/

Mitokondrier

X

X

Peroksisomer

X

X

Ribosomer

X

X

Vakuole

-

X

Dyreceller har altså ikke cellevegg, kloroplaster og vakuole, som planteceller har. Plantecellene har på sin side ikke lysosomer, som dyreceller. Disse, og de andre organellene, er illustrert nederst på siden. Funksjonene til organellene er forklart nærmere på neste side.

Cellen

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
8 sider
Antall ord
2921 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter