Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Reaksjonstid rapport Biologi 1 Forsøk

Utdrag

REAKSJONSTID

HENSIKTHensikten med dette forsøket var å undersøke hvor lang tid det tar fra man mottar en stimulus til man gir en gitt respons på denne.

UTSTYR

Linjal

Mobil med stoppeklokke

UTFØRELSEDisse forsøkene ble utført i samarbeid med en annen elev.Reaksjonstid ved synsinntrykk: én elev holdt en linjal i lufta mens den andre hvilte albuen på bordoverflaten. Linjalens nullpunkt var plassert mellom tommelen og pekefingeren uten å berøre dem. Eleven med linjalen skulle slippe linjalen uten forvarsel og den andre eleven skulle gripe den så fort som mulig etter at synsinntrykket ble registrert. Forøket ble gjentatt ti ganger, men resultatene for den raskeste og tregeste tida ble kuttet ut for å minske betydningen av feilkildene.Reaksjonstid ved hørselsinntrykk: én elev holdt linjalen og den andre hvilte albuen på bordoverflaten på samme måte som ved forsøk av reaksjonstid ved synsinntrykk, men her ble linjalen sluppet med et forvarsel i form av «Nå.» Den andre eleven skulle nå gripe linjalen så fort som mulig etter at hørselsinntrykket ble registrert. Forøket ble gjentatt ti ganger, men resultatene for den raskeste og tregeste tida ble også her kuttet ut.Resultatene fra reaks

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Rapport
Antall sider
4 sider
Antall ord
1357 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter