Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Utdrag

2.1 Artsmangfoldet

2.1.1 a) Hva mener vi med biologisk mangfold? Biologisk mangfold er variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område.

b) Hvilke tre nivåer av biologisk mangfold regner vi med? Forklar med dine egne ord hva disse tre nivåene betyr i praksis. Genetisk nivå (variasjonen innenfor hver art), artsnivå (variasjonen av ulike arter) og økosystemnivå (det totale biologiske mangfoldet innen et gitt økosystem)

2.1.2 Hvordan vil du forklare at det er klassifisert 1,8 millioner arter, mens det kanskje finnes 10-15 millioner arter? Årsaken til dette er at vi mennesker ikke har oppdaget alle artene på jorda (spesielt i havet og regnskogen), men hvert år finner vi 15 000 nye arter som vi kan definere. Antall arter og definisjonen av arter endrer seg dermed kontinuerlig.

2.1.3 Hvor stort artsmangfold regner vi med at det er i Norge? Rapporten «Artsmangfoldet i Norge - en kunnskapsoversikt anno 2011» fra Artsdatabanken konkluderte i 2011 at det var registrert omtrent 41 000 arter i Norge, men at det reelle antallet arter antagelig er nærmere 55 000, bare at disse enda ikke er oppdaget.

2.1.4 a) Hva mener vi med systematikk i biologien? Systematikk i b

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
3 sider
Antall ord
956 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter