Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Disseksjon av fisk rapport Biologi 1 Forsøk

Utdrag

DISSEKSJON AV FISK

HENSIKTHensikten med dette forsøket var å bli kjent med fiskens anatomi.

UTSTYR

Disseksjonsbakke

Fisk, sik

Petriskål

Saks

Skalpell

Vann

UTFØRELSEFørst ble de ytre kroppsdelene og finnene hos fisken navnsatt, før gjellelokket ble løftet opp for å telle antall gjellebuer. Egentlig skulle et gjelleblad legges under stereolupen for observasjon, men dette ble ikke gjort. Fisken ble snittet opp med saks og skalpell langs buken og opp langs siden, og de ulike organene ble navnsatt. Hjertet ble orientert, klippet ut og lagt i en petriskål for identifisering av forkammer og hjertekammer. Egentlig skulle hjertet deles forsiktig og studeres innvendig, men dette ble ikke gjort. Fordøyelsesorganene ble skåret ut fra bukhulen, og de ulike delene ble navnsatt. Magesekken ble klippet opp og innholdet ble undersøkt. Lever og galleblære ble orientert, samt kjønnskjertlene som i dette tilfellet inneholdt melke. For å undersøke hjernen, ble kjøttet over fiskehodet fra øynene og bakover skjært bort og skalletaket ble forsøkt klippet bort og brettet ut. Dette ble dessverre mislykket, da observasjonene ikke var mulige å tolke. Egentlig skulle man også forsøke å finne otolitten

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Rapport
Antall sider
6 sider
Antall ord
1430 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter