Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oblig 10 IN1150

Utdrag

Oblig 10 i IN1150

Espen Noreng

21. april 2022

Oppgave 1

(a)4

9

=262144

(b)

12

9=220

Oppgave 2

(a)Forskjellige delmengder med 1 element

4

1=4, og forskjellige del-

mengder med 2 elementer =

4

2=6

(b)Det finnes 5 delmengder med nøyaktig 3 og 4 elementer. Totalt finnes

det 16 delmengder.

(c)

Oppgave 3

Det finnes n! funkjsoner f: S -> T slik at f er bijektiv. Forklaringen er

at alle elementene bare kan treffe ett element i T, og alle elementene

må treffes. Når et element er truffet, er det alle elementene minus 1

element igjen å velge mellom.

Oppgave 4

100

2−3

50

2=1275,måter passasjerene kan fordeles i de tre kabinene.

1

Oppgave 5

(a){⟨3, 1⟩,⟨5, 2⟩,{4, 4},{6, 1}}

(b)<Er besteforeldre til>-relasjonen på alle mennesker.

(c)<Hvis y ser på x>-relasjonen på alle mennesker.

(d)k har ikke en invers funkjson siden k ikke er en bijektsjon. Dermed er

det ikke en en-til-en-korrespondanse fra R til R.

Oppgave 6

(a)Identitetselementet: 0, inversen til elementet x er -x.

(b)Identitetselementet: 1, inversen til elementet x er

1

x

(c)Fordi elementet 1 ikke har en invers.

(d)Fordi det går ikke ann å konkatenere noe, slik at det blir identitetsele-

mentet(Den tomme strengen)

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Logiske metoder
ON1150
Karakter
Ingen karakter
Type
Oblig
Antall sider
3 sider
Antall ord
551 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
May 21, 2022
Lignende dokumenter