Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Særemne Bikubesong Norsk

Utdrag

Alternativ 2: Hvordan kommer samfunnskritikk frem i dine valgte tekster fra realismen og samtidsteksten du har valgt? Hvordan kan skjønnlitteratur være en viktig kanal for å fremme samfunnskritikk?

Introduksjon

Jeg har valgt å snakke om Madam Høiers Leiefolk av Amalie skram (1882) som realistisk tekst

Samtidsteksten jeg har valgt heter Bikubesong skrevet i 1999 av Frode Grytten.

Som problemstilling og tema valgte jeg alternativ to. Nemlig hvordan samfunnskritikken kommer fram i tekstene jeg har valgt. Jeg skal også snakke om hvordan skjønnlitteratur kan være en viktig kanal for å fremme samfunnskritikk.

Hoveddel

«Bikubesong» er Frode Gryttens første roman etter en rekke dikt og novellesamlinger, og ble utgitt i 1999. Boka skildrer Murboligen i industribygda Odda, og gir oss et innblikk i livene til hver og en av dens beboere. Murboligen representerer samfunnet og dets store mangfold av ulike personligheter og skjebner. Boka ble skrevet på 90-tallet og bærer preg av den litterære perioden sosialrealismen, som i Norge ofte knyttes til tiden fra 1970-tallet og fremover. I likhet med realismen vektlegger sosialrealismen det virkelige liv og dets problemer, sosiale fo

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Norsk, muntlig
NOR1213
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
Ikke kjent sider
Antall ord
1401 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter