Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Kortsvar norsk sidemål eksempel

Utdrag

Krig er menneskestyrt

Diktet «General, din tank er en sterk vogn» ble skrevet av Bertolt Brecht, og det stod i Deutsche Kriegsfibel i 1939. Diktet er oversatt av Georg Johannesen.

Når man skal gjøre greie for budskapet i diktet, er det greit å se på overskriften, tidsperioden diktet er skrevet i, og det faktiske innholdet i diktet. Diktet er skrevet i 1939 og innholdet i diktet er militært, noe som kan tyde på at temaet i denne teksten er krig fra 2. verdenskrig. Budskapet i teksten er derfor at selv om det militære har utstyr til å drepe og ødelegge, så er det fortsatt mennesker som skal styre dette utstyret. Mennesker som vet forskjellen på rett og galt. Diktet er skrevet på en tradisjonell og modernistisk måte, fordi diktet på den ene siden har faste strofer, men det er også bygget opp uten særlig rim og rytme. Strofene er bygget opp av fire verselinjer hver, der det er store likhetstrekk mellom strofene. Likhetstrekkene er f.eks. like setninger som: «men det har en feil» og at alle strofene starter med ordet «general», noe som viser til at det er gjentakelse i diktet. I diktet ser vi også eksempler på metafor og kontraster. Et eksempel på en metafor er: «Det flyr fortere e

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Norsk sidemål
NOR1212
Karakter
5
Type
Tentamen
Antall sider
1 sider
Antall ord
311 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
May 2, 2022
Lignende dokumenter