Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Målmerker og utviklinga av lillehammerdialekten

Utdrag

Målmerker og utviklinga av lillehammerdialekten

Læringsmål: Gjøre greie for målmerkene i eget talemål og se på utviklingen av lokalt talemål over tid.

Lillehammerdialekten har en del kjennetegn som skiller den fra nabodialekten, fåbergmålet. Grunnen til dette er blant annet at lillehammerdialekten har flere likhetstrekk med bymålene på Østlandet, mens fåbergmålet i mye større grad ligner på dialektene på flatbygdene. Flatbygdene er områder hvor det det ligger godt til rette for å drive jordbruk, som f.eks. på Toten.

Trykk, personlig pronomen og r istedenfor d

Lillehammerdialekten har mange av de samme kjennetegnene som andre dialekter på Østlandet. For det første har vi trykk på første stavelse i fremmedord, som f.eks. Bannan og avvis.

For det andre har vi egne ord for de personlige pronomena «de» og «dere». Vi sier nemlig «døm» og «dekk». «Døm» for det personlige pronomenet «de» er egentlig ei gammel dativ-form, som er den eneste dativformen som er igjen i lillehammerdialekten. Dativ er i grammatikken en kasus (hendelse) som typisk blir nytta for det indirekte objektet.

For det tredje blir «d» til «r» ved sammentrekning. F.eks. sier vi: «Ska rekk gå».

Nektingsord

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Norsk hovedmål
NOR1211
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
2 sider
Antall ord
648 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 10, 2022
Lignende dokumenter