Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Artikkel om valgdeltakelse og demokrati

Utdrag

Lav valgdeltakelse – en utfordring eller en rett?

I Norge har vi indirekte demokrati; og folket velger representanter som skal styre landet på vegne av dem (Haraldsen mfl. 2016), som for eksempel ved stortingsvalg. Dette privilegiet med allmenn stemmerett, der alle innbyggere har rett til å stemme (NDLA. Ukjent produksjonsår), har vi hatt helt siden 1913 da kvinnene også fikk stemmerett (Hovde mfl. 2016). I hovedsak betyr demokrati folkestyre (Haraldsen mfl. 2016), og blir sett på som noe positivt og som et privilegium av de fleste. Til tross for at befolkningen i Norge er så heldig å ha fritt valg og folkestyre, er det flere grupper i det norske samfunnet som ikke engasjerer seg like mye - som for eksempel de mindre erfarne velgerne. Kan dette være et demokratisk problem? Med utgangspunkt i en undersøkelse utført av Statens sentralbyrå (SSB), skal jeg diskutere om dette er tilfelle.

Jeg valgte å undersøke hvordan alder kan påvirke valgdeltakelse, da med hensyn på aldersgruppene 22-25 år og 40-59 år. For å styrke validiteten i tabellen jeg valgte, har jeg eliminert andre faktorer som spiller inn ved å sette kjønn og utdanning konstante for aldergruppene. Årsaken til at jeg valgt

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Norsk, bokmål
NOR1211
Karakter
Ingen karakter
Type
Artikkel
Antall sider
4 sider
Antall ord
1233 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter