Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 2 Økosystemer Naturfag

Utdrag

ØKOSYSTEMER

ØKOLOGI – Gresk oikos (husholdning) og logos (læren om). Læren om levende organismers forhold til sitt miljø.

ART – Omfatter de individene som likner hverandre i bygning og levesett, og som kan få fertilt avkom. EKSEMPEL: gran, løvetann, elg, løve.

BESTAND/POPULASJON – De individene av en art som lever innenfor et avgrenset område. EKSEMPEL: sothønsene i Østensjøvannet ved Oslo, revebjellene i Ulvik ved Hardanger, torsken i Trondheimsfjorden, isbjørnene på Svalbard, hunderørret ved Hunderfossen som gyter i Gudbrandsdalslågen og holder til i Mjøsa, rypene på Dovrefjell

SAMFUNN – Består av alle populasjonene som lever innenfor et avgrenset område. EKSEMPEL:

ØKOSYSTEM – Omfatter alle artene som lever innenfor et avgrenset område, i tillegg til miljøet de lever i. EKSEMPEL: skog, tjern, regnskog, ørken.

BIOSFÆREN – Den delen av jorda hvor man finner levende organismer.

BIOTISKE FAKTORER – Alle livsformer i et økosystem. Deles inn i produsenter, konsumenter og nedbrytere.

PRODUSENTER – Grønne planter som produserer et organisk stoff av uorganiske stoffer ved hjelp av fotosyntese. EKSEMPEL: bjørk, løvetann.

FOTOSYNTESEN – 6CO2 + 6H2O –sollys–> C6H12O6 + 6O2

NÆRINGSS

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NATRS01
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
4 sider
Antall ord
1319 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
February 2, 2022
Lignende dokumenter