Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 8 og 9 Naturfag SF

Utdrag

Oppsummering kapittel 8 og 9

8.1 Energi

Energi er det som får noe til å skje. Energi blir aldri borte, men endrer bare form (energiloven) Energi kan overføres på 2 måter: gjennom varme eller arbeid. Varme ved at det skjer en energioverføring, da går energien fra det med høyest temperatur til det med lavest temperatur. Objekter med høy temperatur stråler mer termisk stråling enn objekter med lav temperatur, derfor jevnes temperaturen ut. Arbeid ved å utføre arbeid slik at krefter virker på en gjenstand slik at den beveger seg, og derfor blir temperaturen høyere. Temperatur er et mål for bevegelsesenergien til atomene/molekylene som en gjenstand består av. Når temperaturen stiger, vil atomene/molekylene svinge mer og mer. Temperatur måles i celsius og kelvin. Ved 0 kelvin beveger ikke lenger molekylene seg. Varmekapasiteten er varmeledningsevnen til stoffer, noen har høyre enn andre, og overfører derfor raskere.

Det krever mer energi å smelte is til vann enn det gjør å varme det opp pga. at vi må bryte hydrogenbindinger. Dette gjelder for koking også, og vi kaller disse overgangene for faseoverganger.

Indre energi er summen av bevegelsesenergien og stillingsenergien til atomene/

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
3 sider
Antall ord
1289 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 21, 2021
Lignende dokumenter