Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 8 Naturfag SF

Utdrag

Kapittel 8.1

Energi

Energi kan aldri bli borte, men bare endre form (energiloven)

Energi kan overføres på to måter: varme eller arbeid.

Varme er energioverføring, temperatur er en egenskap (gjennomsnittlig indre kinetisk energi).

Stråling (termisk) eller direkte kontakt

Arbeid er øke potensiell eller kinetisk energi.

Varme og temperatur

Varme går fra et sted med høy temperatur til et sted med lavere temperatur.

Ved direkte kontakt så vil den kinesiske energien til partiklene i stoffene jevne seg ut ved «krasjing»

Alle objekter stråler EM (termisk stråling); objekter med høy temperatur stråler mer enn objekter med lav temperatur = Temperaturen jevnes ut

Temperatur er et mål på indre kinetisk energi: den gjennomsnittlige translatoriske kinetiske energien til partiklene.

Varmekapasitet: Noen stoffer overfører varme fortere enn andre, de har høyere varmekapasitet. (Varmeledningsevne).

Indre energi

Indre energi- indre bev.energi = temp

Indre energi- pot.energi: ligger i bindingene mellom atomene/molekylene.

Vi må tilføre energi for å bryte bindinger

Energi frigjøres når bindingene dannes

Side 278 temperatur og energioverføring- Bruker mye energi i faseovergangene Vik

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
1 sider
Antall ord
751 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
2 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 21, 2021
Lignende dokumenter