Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 4 Naturfag SF

Utdrag

Sammendrag kapittel 4 _Tegn mye

[4:1] Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling: Fotoner er byggeklossene til all elektromagnetisk stråling. EM-stråling dannes når atomkjernen får tilført energi, som gjør at et elektron i atomet blir eksitert for så å bli de-eksitert. bølgelengden λ, bølgefarten v og frekvensen er v= λ* f. Energien til fotoner er proporsjonal med frekvensen, så fotoner med mye energi har høy energi og motsatt. Bølgelengden bestemmes av materialet det brer seg i, eks raskt i luft og saktere i vann.

Eksitering: Det skjer fordi elektroner i forskjellige elektronskall har forskjellige energi. Når et atom får høyere energi, eks gjennom en strømkilde, fører dette til at et elektron i atomet «hopper» ut til et elektronnivå lenger unna kjernen. For at det kan skje eksitering på energien være akkurat. Da har elektronet blitt eksitert. Etter kort tid faller elektronet tilbake til et nivå nærmere kjernen, da mister atomet energi. Denne energiforskjellen sender atomet ut som et foton. Det er energiforskjellen som avgjør frekvensen og dermed fargen til fotonet, hvis det er i det synlige spekteret, som er (E=hf)

Det finnes mange forskjellige typer elektromagnetis

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
5 sider
Antall ord
1689 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 21, 2021
Lignende dokumenter