Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 2 Naturfag SF

Utdrag

Næringsstoffer- Næringsstoffer er stoffer som kroppen tar opp og benytter seg av, enten for å bygge opp kroppen, eller som energikilde. Næringsstoffene blir delt inn i hovedgruppene karbohydrater, fett, proteiner, mineraler og vitaminer

Karbohydrater- Er vår viktigste energikilde. Det består av Karbon, hydrogen og oksygen. Det kan bli funnet i frukt i form av fruktose, og i ris og potet i form av stivelse. Man deler karbohydrater inn i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Alle karbohydrater er bygd opp av karbonringer (enten femkant eller sekskant) med oksygen og hydrogen

Monosakkarider- Er ringformede molekyler med kjemisk formel C₆H₁₂O₆. For eksempel glukose og fruktose, som finnes i honning og bær. Monosakkarider er byggesteinene i disakkarider og polysakkarider. De har bare én ring.

Glukose -

Det er det vanligste karbohydratet og inngår i fotosyntesen. Sol + 6H₂O + 6CO₂ = C₆H₁₂O₆ + 6O₂. Av Glukose lager plantene andre karbohydrater som stivelse og cellulose.

Disakkarider- Er to monosakkarider som er bundet sammen til ett molekyl. Disakkaridene har formelen C₁₁H₂₂O₁₁. De mest kjente disakkaridene er sukrose(sukkerrør), maltose(Korn) og laktose(Melk

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
9 sider
Antall ord
2494 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 18, 2021
Lignende dokumenter