Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Lys fra atomer rapport Forsøk Naturfag

Utdrag

LYS FRA ATOMER

HENSIKTHensikten med dette forsøket var å se på lys fra ulike grunnstoff.

UTSTYR

Hydrogenrør

Kvikksølvrør

Omformer

Spektrometer

RESULTATGjennom spektrometeret så vi på linjespekteret fra et hydrogenrør. Dette emisjonsspekteret viste:

Fiolett, blått, rødt.

Gjennom spektrometeret så vi på linjespekteret fra et kvikksølvrør. Dette emisjonsspekteret viste:

Fiolett, grønt, gult, rødt.

KONKLUSJON

Det oppstår lys fra atomer ved at elektroner får tilført mer energi slik at de hopper til et utenforliggende energinivå. Elektronene kun kan ha bestemte energimengder, og elektronet som hopper ut vil få mer energi enn det hadde i utgangspunktet. Et atom vil likevel forsøke å ha minst mulig energi, og derfor vil dette elektronet hoppe tilbake og avgi overskuddsenergien i form av fotoner. Energien som tilføyes i begynnelsen inngår også i energien som avgis. Den fullstendige energimengden som blir avgitt avgjør bølgelengden til fotonet.

Dette kan brukes til å identifisere grunnstoff ved at ulike stoffer avgir ulike spektre. Fotoner blir avgitt etter bølgelengde, og de ulike grunnstoffene avgir altså ulik energimengde og dermed ulik bølgelengde.

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Rapport
Antall sider
1 sider
Antall ord
168 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
2 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 18, 2021
Lignende dokumenter