Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Ekskursjon hogstfelt rapport Naturfag

Utdrag

EKSKURSJON

HENSIKT

Hensikten med ekskursjonen var å oppleve ulike suksesjonsfaser i skogen i områder som ble hogd for henholdsvis fem, ti og tjuefem år tilbake.

UTSTYR

Lysmåler

Spade

Temperaturmåler til jord og luft

Stereolupe

Pinsett

Petriskål

pH-meter

Buffer med pH=4

3 begerglass

Spade

Boks

Skrivesaker

Kamera

UTFØRELSE

Hogstfelt – 5 år

Det første hogstfeltet vi ankom ble hogd for fem år siden. Vi markerte et område på 1x1 meter og analyserte dette. Temperaturen i jord og luft og lysstyrken ble målt. Vi undersøkte hvilke plantearter som befant seg innenfor området, og avgjorde omtrentlig prosentandel av feltet som var preget av disse – både bunnsjikt og feltsjikt.

Herfra hentet vi insekter fra fallfeller som ble utsatt noen dager i forveien. Disse har vi senere undersøkt og identifisert.

Vi tok også med jordprøver som i ettertid har fått påvist pH.

Hogstfelt – 25 år

Neste hogstfelt vi besøkte ble hogd tjuefem år tilbake. Her gjentok vi prosessen som omfattet å markere et område og analysere det. Lysstyrken ble målt og undersøkelse av plantearter i busksjiktet og tresjiktet ble utført.

Hogstfelt – 10 år

Siste hogstfelt ble hogd for ti år siden. Prosessen so

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Naturfag
NAT1002
Karakter
Ingen karakter
Type
Rapport
Antall sider
4 sider
Antall ord
389 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 18, 2021
Lignende dokumenter