Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Kapittel 1 Atomenes elektroniske struktur KJM1121

Utdrag

Kapittel 1: Atomenes elektroniske struktur

Kvantetall

Elektronets egenskaper i atomet kan forklares av fire kvantetall.

Kvantetall

Verdi

Beskrivelse

n: hovedkvantetallet

Positivt heltall i intervallet [1, ∞].

Elektronets energi. Orbitalets størrelse.

l: banespinnkvantetallet

Heltall i intervallet [0, n-1].

Elektronets banespinn. Orbitalets form.

ml: det magnetiske kvantetallet

Heltall i intervallet [-l, l], inkludert 0.

Projeksjonen av banespinnet i en bestemt retning. Orbitalets retning i rommet.

ms: spinnkvantetallet

Verdiene ½ og -½.

Projeksjonen av elektronets egenspinn.

Orbitaler

l = 0 🡪 1 orbital 🡪 s: sharp. Sfærisk symmetriske omkring atomkjernen. Når n øker, finnes elektronet lengre unna atomkjernen – orbitalet blir mer diffust. S-orbital-elektroner spiller en rolle for atomradius. Sannsynligheten for å finne et elektron innenfor et s-orbital er alltid positiv ifølge bølgefunksjonen.

l = 1 🡪 3 orbitaler 🡪 p: principal. Atomkjernen er lokalisert mellom to lober langs x-, y- og z-aksen. Tre p-prbitaler: px, py og pz. Sannsynligheten for å finne et elektron innefor den ene p-loben er positiv, og negativ i den andre p-loben.

l = 2 🡪 5 orbital

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Uorganisk kjemi
KJM1121
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
2 sider
Antall ord
572 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 9, 2022
Lignende dokumenter