Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oblig 7 IN1150 Logiske metoder

Utdrag

Oblig 7 i IN1150

Espen Noreng

24. mars 2022

Oppgave 1

(a)Ikke

(b)Ikke

(c)Førsteordens term

(d)Førsteordens term

(e)Ikke

(f)Førsteordens term

(g)Førsteordens term

(h)Førsteordens term

(i)Førsteordens term

(j)Ikke

(k)Ikke

(l)Førsteordens term

Oppgave 2

(a)Ikke

(b)Førsteordens formel

(c)Førsteordens formel

1

(d)Ikke

(e)Ikke

(f)Ikke

(g)Ikke

(h)Førsteordens formel

(i)Ikke, men usikker

(j)Førsteordens formel

(k)Førsteordens formel

(l)Førsteordens formel

(m)Ikke

(n)Førsteordens formel

(o)Førsteordens formel

(p)Førsteordens formel, gitt at jeg antar at parantesen er ubetydelig.

Oppgave 3

(a)(R(x, y)−→P(a∧ ¬∀xP(x))

(b)(∃x∀y¬P(x)∨R(x, y))

Oppgave 4

f(r(e, e)), hvis ariteten til f er 1 og r er 2.

f(r(e), e), hvis ariteten til f er 2 og r er 1.

f(r, e, e), hvis ariteten til f er 3.

2

Oppgave 5

(a)Ub

(b)∃xScx

(c)Fca∧¬Fcb

(d)∀x∃yFxy

(e)∃x(Sax∧(Ux∧Px))

(f)¬∀xFxc

(g)∀x(Sax∧¬Sbx)

(h)∀x(Fxx−→(Px∧Ux)

(i)Trenger ikke

Oppgave 6

(a)Bodil har et stort kontor og Astrid jobber ikke overtid.

(b)Alle jobber overtid

(c)Noen jobber overtid og er sjefen til Camilla.

(d)Alle som bodil er flinkere enn, har ikke stort kontor.

(e)Noen er flinkere enn alle

(f)Alle har camilla som sjef og det finnes noen som har

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Logiske metoder
IN1150
Karakter
Ingen karakter
Type
Oblig
Antall sider
4 sider
Antall ord
243 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
April 21, 2022
Lignende dokumenter