Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oblig 4 IN1150

Utdrag

Oblig 4 i IN1150

Espen Noreng

24. februar 2022

Oppgave 1

(a)Releasjonen er ikke en funksjon. Alle elementer i definisjonsområdet

ikke er representert i funksjonen.

(b)Relasjonen er en funksjon. Den er hverken injektiv eller surjektiv.

(c)Relasjonen er en funksjon. Den er injektiv.

(d)Relasjonen er ikke en funksjon. Fordi ett element i definisjonsområdet

går til to forskjellige elementer i verdiområdet.

Oppgave 2

(a)h ={⟨1, c⟩,⟨2, a⟩,⟨3, a⟩}

(b)h[A] ={a, c}

Oppgave 3

(a)Ja, gitt at A = B. Da må hvilket som helst element som vi anvender

i definisjonsområdet bli et element i den samme mengden. Ellers er

det ikke en operasjon.

(b)Ja. f er en symmetrisk relasjon fordi hvis⟨x, y⟩ ∈R,så er⟨y, x⟩ ∈R

(c)Ja. f er en partiell ordning på A, fordi f er både refleksiv, antisymet-

risk og transitiv. Refleksiv fordi alle elementer er relatert til seg selv,

antisymetrisk fordi det ikke finnes to forskjellige elementer som er

reltatert til hverandre, transitiv fordi alt som kan gjøres i to steg kan

også gjøres i ett steg.

1

Oppgave 4

(a)Ja, fordi alle alle elementene i Z sendes til forskjellige elementer i

verdiområdet.

(b)Bildemengden til Z er alle mulige kombinasjoner av utsagnslogiske

formler

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Logiske metoder
IN1150
Karakter
Ingen karakter
Type
Oblig
Antall sider
3 sider
Antall ord
472 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
March 8, 2022
Lignende dokumenter