Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oblig3 - IN1020 - Introduksjon til datateknologi

Utdrag

Oblig nr:

Oblig 3

Emne:

Exphil03

Brukernavn:

espenore

Navn:

Espen Noreng

Dato:

11. okt. 2021

Oppgave 1:

Nei, det er ikke mulig å invertere en funksjon ved å bare bruke 2-inputs AND-port. Hvis det

skulle vært mulig, så måtte vi invertert signalet etter AND-porten, da ville det blitt en NAND-

port. Grunnen til det er at definisjonen på en AND-port er at begge inputs må være 1, for at

output skal være 1.

Oppgave 2:

En NAND-port inverterer signalet ut. Derfor vil en NAND-porten fungere som en inverter hvis

begge signalene er like.

Oppgave 3:

a)

F

1

F

2

F

3

F

3

får samme sannhetsverdi som en XNOR-port, kunne derfor forkortet til F = (A ⨁ B)’

b)

• Den totale portforsinkelsen til F

1

og

F

2

er 10 ps. Kretsene har en logisk dybde på 2,

altså fra inngang til utgang går signalene gjennom 2 porter, med 5 ps forsinkelse per

port. Derfor 5 x 2 = 10 ps

• Den totale portforsinkelsen til F

3

er 15 ps. Kretsen har en logisk dybde på 3, som vil si

at den lengste veien fra inngang til utgang går igjennom 3 porter, med 5 ps

forsinkelse hver. Derfor 5 x 3 = 15 ps.

Oblig nr:

Oblig 3

Emne:

Exphil03

Brukernavn:

espenore

Navn:

Es

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Introduksjon til datateknologi
IN1020
Karakter
Ingen karakter
Type
Oblig
Antall sider
2 sider
Antall ord
294 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 9, 2022
Lignende dokumenter