Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Totalitært styre

Utdrag

Oppgaveteksten: Hva skal etter din mening til for at totalitære bevegelser igjen skal vinne stor oppslutning? Begrunn synspunktene dine med historiske fakta.

Jeg skal i denne oppgava drøfte, etter min mening, hva som skal til for at en totalitær bevegelse skal få oppslutning i et samfunn. Dette gjør det derfor essensielt å vite hva et totalitært styre går ut på.

Men et totalitært styre menes et samfunn der styresmaktene har en styreform som er ubegrenset, og denne makta brukes til å kontrollere alle segmenter og aspekter av samfunnet, både offentlig og privat. Dette vil si at den/de makthavende kontrollerer alt fra religion, etikk og moral til økonomiske og politiske forhold.

Det er også veldig vanlig at de totalitære bevegelsene opprettholder makta si ved å bruke massepropaganda. Disse propagandaene blir også spredd utover ulike massemedier, som selvfølgelig staten har kontroll over. Andre kjennetegn som kjennetegner et totalitært styre er bruken av statlig kontroll over økonomien, en ytringsfrihet som ikke er tilstedeværende, persondyrkelse og statsterrorisme. Nord-Korea er et av de tydeligste eksemplene på en totalitær styreform, hvor alle disse kjennetegnene er releva

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Historie 3
HISRS03
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
2 sider
Antall ord
482 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
March 20, 2022
Lignende dokumenter