Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Pandemier Forskjeller og likheter Historie

Utdrag

Pandemier

En pandemi er et utbrudd av en sykdom som rammer betydelig mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Gjennom historien har det vært mange pandemier av ulik varighet, omfang og alvorlighetsgrad. Svartedauden er kanskje den mest kjente pandemien, men sykdommer som Spanskesjuken, Asiasyken og Svineinfluensa er også veldig kjent. I vår samtid er det hovedsakelig influensavirus man tenker på når det er fokus på fremtidige pandemier. Coronaviruset, også kalt COVID-19 er et eksempel på et influensavirus som nå er veldig sentralt. I denne oppgaven skal jeg se på forskjellene og likhetene mellom de ulike pandemiene, men hovedsakelig ta for med Corona viruset, spanskesyken og svartedauden.

Coronaviruset ble første gang observert i den kinesiske byen Wuhan. Viruset smittet mest sannsynlig fra dyr, som ble solgt på et matmarked i byen, til mennesker, som igjen smittet andre mennesker. Coronaviruset utløser en luftveissykdom, men alvorlighetsgraden på sykdommen varierer veldig. Noen kan bare få milde symptomer, mens andre kan bli alvorlig syke og dø. Det er nesten bare de aller svakeste i samfunnet og de med bakenforliggende sykdommer som dør av viruset, derfor

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Historie
HIS1003
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
2 sider
Antall ord
697 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter