Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Spørsmål side 278 Terra Nova Geografi

Utdrag

Det er den internasjonale mellomstatlige organisasjonen FN som står bak tusenårsmålene.

Tusenårsmålene går ut på å utrydde ekstrem fattigdom og sult, sikre utdanning for alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødelighet, reduserer svangerskapsrelatert dødelighet, stoppe hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer, sikre miljømessige bærekraftig utvikling, bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Da ser vi på forhold på forhold i samfunnet, eller forhold ved verden i helhet, og prøver å finne årsaker til fattigdom.

Absolut fattigdom er enkeltmennesker som lever for under én dollar per dag, og kjemper for å holde seg i live, mens relativ fattigdom er enkeltmennesker som er dårlige stilt i et land i forhold til gjennomsnittet.

I 1950 var det ingen byer i Sør som hadde 8 millioner, mens i 2008 var det 25 stykk.

Det som menes med urbanisering av fattigdom er at fattigdom fra bygdene forflyttes til byene, dette på grunn av at det ikke finnes arbeid til de som flyttet til byene for å få seg arbeid. De ender opp i slum.

I følge reporten, SDG Progress Report 2017, lever 767 mennesker i absolutt fattigdom. I Terra Nova derimot er det skrevet at om lag 1,4 milliarder lever i

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geografi
GEO1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
1 sider
Antall ord
244 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter