Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Spørsmål side 198 og 204 Terra Nova Geografi

Utdrag

Svar på spørsmål side 198 og 204

Side 198:

Spørsmål

For å studere globaliseringen på globalt nivå ville jeg brukt et atlas, mens på et lokalt nivå ville jeg brukt et kommuneplankart. (Hans, 2009)(Side 188)

En lokaliseringsfaktor er en faktor som er med på å avgjøre hvor en virksomhet eller en bedrift skal etableres. (Hans, 2009)(Side 190)

Råvarer er varer som brukes som grunnlag for industriell produksjon. Som for eksempel kull og jern. (Gerhard, 2014)

Forskjellen mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomisk hensyn er at ved bedriftsøkonomiske hensyn skjer industrilokaliseringen på bedriftenes premisser, mens ved samfunnsøkonomisk hensyn må bedriftene forholde seg til myndighetenes ønsker og behov for industrilokaliseringen. (Stranda, 2018) & (Hans, 2009)(Side 191)

Infrastruktur det nett av faste anlegg som er grunnlaget for en virksomhet ifølge NDLA, og deles i to deler; Den materielle infrastrukturen er veier, havner, vann- og kloakkanlegg, kraftledninger, flyplasser, telekommunikasjon. Den sosiale infrastrukturen er barnehager, skoler, helse- og barnehagetjenester. (Hans, 2009)(Side 191) og (Store Norske Leksikon, 2018)

Det som menes med råvarelokalisering er at bedr

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geografi
GEO1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
4 sider
Antall ord
927 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter