Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 8, 9, 10, 11 - Terra Nova Geografi

Utdrag

Sammendrag kapittel 8-11

Lokalisering

Lokaliseringsfaktorene som er viktig for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling. Hva har dette å si i dag.

De ulike geografiske områdene, og grunner til at bedrifter ligger der de ligger.

Globalisering – Betyr at verden har blitt mye mer sammenvevd, der nasjonale grenser er i ferd med å bli visket ut. Bedrifter som Coca-Cola, Microsoft, McDonalds er et utrykk for globalisering. I tillegg at vi spiser kebab i Norge er et eksempel på det. Og at Statoil driver virksomhet i India.

Ny internasjonal arbeidsdeling – Det vil si at produksjon og eksport av arbeidskrevende industriprodukter flyttes til lavkostland i Sør.

Industrilandene i nord produserer kapitalkrevende og teknologisk avanserte produkter.

Afrikanske land sør for Sahara, flere land i Asia og Latin-Amerika produserer råvarer og halvfabrikata.

Flernasjonale selskaper - Selskaper som driver virksomhet i flere land. Disse selskapene, og måten de arbeider på, er et eksempel på globalisering. Sannsynligvis produserer de mer enn 25 prosent av verdens industrivarer og kontrollerer mer enn halvparten av verdenshandelen.

Eksempel (på flernasjonale selskaper): Shell

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geografi
GEO1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
8 sider
Antall ord
2546 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 2 ratinger
Nedlastinger
8 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter