Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 4 Terra Nova Geografi

Utdrag

Hvor gamle er landformene?

Eldst

Viddeområder i høyfjellet

Mer enn 100 millioner år gamle

Mellomste

Store daler og fjorder

Omkring 2-3 millioner år gamle

Yngste

Elvedeltaer og elvesletter

Cirka 10 000 år gamle

I hvilken geologisk periode ble landformene vi ser i Norge dannet? De landformene vi ser i det norske landskapet i dag, er dannet i jordas mellomtid og nytid og er satt sammen av yngre og eldre landformer.

Hva er det som avgjør hvilke ytre krefter som er aktive i dannelsen av landformer? Det er klimaet som avgjør hvilke ytre krefter som er mest aktive i dannelsen av landformer.

Istiden; Isbreer som formet det norske landskapet

I dag; Isbreer former landskapet i høyfjellet, men elver har mye større betydning.

Hva påvirker erosjonen ved dannelse av landformene? Høyden og berggrunnen er to faktorer som påvirker erosjonen.

Høyde; Store høydeforskjeller fører til sterk erosjon. Da vil elver og isbreer bevege seg med større fart og grave mer effektivt.

Berggrunnen; Løsere fjell ved sprekker og svakhetssoner vil gjøre at erosjonen går raskere der. Fjell som er motstandsdyktige mot erosjon står ofte opp i landet. For eksempel Gaustatoppen i Telemark.

De eldste la

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geografi
GEO1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
6 sider
Antall ord
1215 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter