Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver side 165 Terra Nova Geografi

Utdrag

Oppgaver side 165 kap 7

Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f.eks. klær og mat. En naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte, da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det.

Lagerressurser er ressurser som er ikke-fornybare. Dersom vi bruker det opp er det tomt. Omfattende bruk av dem i lang tid kan føre til knapphet dersom vi ikke finner erstatninger. Eksempler er fossilt brensel og mineraler og metaller. En kretsløpsressurs er en fornybar ressurs. Det kan ikke brukes opp. Eksempler er vindenergi, solenergi, tidevanns- og bølgeenergi.

Det som menes med en fornybar ressurs, er at den kan produseres igjen, og at den ikke kan brukes opp. Eks fossilt brennstoff

Betinget fornybare ressurser er ressurser som fornyes hvis vi tar godt vare på dem, og forsvinner om vi har et høyt forbruk av det, for eksempel fiskebestanden og skogen.

Gjenvinning er når avfall blir til noe nytt. For eksempel nye produkter.

Det er f.eks. elva Eufrat som starter i Tyrkia også går innom land som Syria og Irak. Altså en elv e.l. som går gjennom flere landegrenser. Dette har skapt store diskusjoner mellom disse landen

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geografi
GEO1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
1 sider
Antall ord
220 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter